Kort vals till min älskade
(Närmare gränsen -88)

Min själ finns i alla dom saker
Jag glömt kvar, i dom brev jag dej sänt
Den finns i den luft som du andas
I smaken din tunga har känt
Jag ser dej smyg, jag bevakar dej ömt
Ser dom drömmar du drömt

Så gör ingenting som jag ångrar
Gör inget jag inte bör
Tro inte det som du ser eller hör
Vänta mej hem när du vill

Jag saknar dej mer än du anar
Mer än du någonsin begärt
Minns alla dom ekande nätter
Vi skrikit ut: "Vad är det värt?"
Jag skriver det här ur ett oförlöst skri
Ifrån rummet bredvid

Så gör ingenting som jag ångrar...