Bok med blanka sidor
(Bok med blanka sidor -95)

Som jag väntat
På ett helgon
Jag har väntat så
Som ett smycke
Jag förlorat
Och aldrig återfår

Barnet är nyfött
Blottat och bart
Jag skriver utan ord
I en bok med blanka sidor

Som ett sandkorn
Som en flinga
Alabasterblek
Som en droppe
Faller ljudlöst
När jag inget vet

Hela mitt minne
Har suddats ut
Och här finns ingenting
Utom en bok med blanka sidor