Båten över
(Sången dom spelar när filmen är slut -91)

Lägg din lilla hand i min
Mörkret kan inte komma in
Och natten kan inte nå dej i din bädd
Lätta ankar, segla in
Tystnaden, den är bara din
Och du behöver inte vara rädd

Du har din mors ögon
Men mitt sätt att ta allting så hårt
Släpp taget och låt allting bara gå
Blunda och följ med
Båten över

Jag vill göra världen god
När jag ser hur mänskor förgör ditt mod
Och du äger inget pansar
Bara hud
Men ingen lever tårlös, nej
Och jag kan inte skydda dej
Men ängslas inte, ingen rör dej nu

Du har din mors ögon...

Din pappa är en faslig far
Förtjänar inte det barn han har
Men ingen annan älskar dej som jag
Midnattsmånen har gått upp
Vandrar åter sitt stilla lopp
Så lägg din lilla näve i min hand
Blunda och följ med
Båten över