Aldrig äldre än så här
(Bok med blanka sidor -95)

Se mej
Se mej med ögon av aska
Se mej
Här är ett barn utav glas
Ensam
Ombord på ett skepp kallat Natten
Fjärran
Under en himmel av gas

Jag blir aldrig äldre än så här
Den jag varit är den jag alltid är
Aldrig äldre än så här
Den som älskat vet hur ensam han är

Bär mej
Jag är av krita och lera
Tvivel
Aldrig så tydligt som nu
Hemlös
Långt bortom spegeln och fönstret
Fyrljus
Kom fladdrande över min hud

Jag blir aldrig äldre än så här...

Möt mej
Där längtande lagt sina skuggor
Ge mej
Ett flätverk av rötter och jord
Tro mej
Jag kan aldrig sluta att drömma
Morgon
Besanna mej, ta mej ombord

Jag blir aldrig äldre än så här...